CAROLINE LINDHOLM

Caroline Lindholm

OM UTSTÄLLNINGEN SMÅ NÄRA TING

"Inget är för stort för att göras litet och inget litet kan bli stort nog. Så är det med sånt som är viktigt. Sånt man behöver eller vill ha. Det pockar på uppmärksamhet. Lämnar önskan kvar. Och längtan. Så är det med det som är stort. Det som är litet. Och allt som är nära."

Silversmed Caroline Lindholm har en förkärlek för askar, dosor och behållare av olika slag. I hennes utställning "Små nära ting" dominerar just dessa. Syetuiet för den långa och korta resan, sukettbehållaren dekorerad med odlade sötvattenspärlor och pollendosan för allergimedicin är tre av de drygt 15 föremål som Caroline ställer ut på Nutida Svenskt Silver.

Genom att utforska och omvandla de ting vi omger oss med i vardagen, fortsätter Caroline sin mission att upphöja dessa föremål till någonting som även omfattar skönhet, lust och njutning. Hon har ett starkt intresse av att ge de tillsynes anonyma små saker som vanligtvis ligger längst ner i väskan ett eget nytt, stort och rikt liv.

"Jag vill att mina föremål ska andas lust, omsorg och glamour oavsett om det är smycken eller bruksföremål" säger Caroline. Ett exempel är den kritstrecksrandiga silverasken ämnad för ett USB-minne.

Karaktäristiskt för Carolines arbeten är det rena formspråket, tingens funktionalitet och det omsorgsfulla detaljarbetet. Att blanda exklusiva material med vardaglig funktion överraskar och skapar spännande föremål. På utställningen "Små nära ting" återfinns bland annat behändiga silverbehållare för tops, tandpetare och brustabletter.

Caroline Lindholm är född 1968. MFA examen från Konstfack 1996. Caroline har varit verksam som smed i Stockholm sedan 1996.