CAROLINE LINDHOLM

Caroline Lindholm

CURRICULUM VITAE

Caroline Lindholm
Stora Nygatan 36
111 27 Stockholm
08-642 15 05, 0708-438 925
caroline@cali.se

Född 1968 i Stockholm.

Utbildning

Separatutställningar

Grupputställningar i urval

Stipendier

Representerad

Publicerad