Curriculum Vitae

Caroline Lindholm
Kvarngatan 3B, 1 tr ö g
118 47 Stockholm
08-642 15 05, 0708-438 925
caroline@cali.se

Född 1968 i Stockholm.

Utbildning

Separatutställningar

Grupputställningar i urval

Stipendier

Representerad

Publicerad

<- Tillbaka